Zeesluis Terneuzen | Sassevaart

Artists-impression-van-de-nieuwe-sluis-rechts-in-Terneuzen-foto-OZ

Periode:
2018/2019

Omschrijving:
In opdracht van Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie bouwt Aannemerscombinatie Sassevaart de Nieuwe Sluis Terneuzen.
Met de komst van de Nieuwe Sluis (427 x 55 x 16,44 m) kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt.

Opdrachtgever:
Aannemerscombinatie Sassevaart

De rol van Qumax2:
Als deelnemer in het engineeringsteam zijn we als constructeur op locatie betrokken bij het ontwerp en de engineering van de enorme diepwanden die onderdeel vormen van de sluiskolken.

Meer info:
Nieuwe Sluis Terneuzen (link naar externe site)

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment