Productbladen

Op deze pagina kunt u al onze productbladen overzichtelijk en gemakkelijk vinden.

Productblad Algemene bedrijfsinformatie
De wereld waarin de engineering voor infrastructurele constructies wordt gerealiseerd veranderd. Nieuwe contractvormen vragen een andere visie op, en een gewijzigde invulling van de rol van ingenieurs bij het realiseren van bruggen, viaducten, en andere civieltechnische constructies.
Productblad InHouse Engineering
Wij werken aan projecten in de civiele sector (betonbouw). Tegen een vaste, vooraf overeengekomen prijs, worden onze specialisten ingezet bij het ontwerp en de (detail)engineering van betonnen kunstwerken.
Productblad OnSite Engineering
Ondersteund door de aanwezige kennis  werken onze ingenieurs op locatie bij onze opdrachtgevers aan projecten in de civiele sector (betonbouw). Zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase nemen wij deel in engineeringsteams.
Productblad Prefab Kunstwerken
De inzet van geprefabriceerd beton bij de realisatie van civiele constructies is steeds vaker een eerste keuze. Het gedurende langere tijd afsluiten van wegen, water en spoor is onacceptabel, en kan worden voorkomen door slim te ontwerpen in prefab.